Banky a ich sporiace produkty

Myslieť na zajtra je dôležité najmä, ak už máte rodinu a deti. Samozrejme je možné sporiť len tak doma, tak ako naši starý rodičia zvykli, tzv. do vankúša. Na dnešnom pretechnizovanom a modernom trhu nám Však ponúkajú banky produkty, ktoré nám šetriť napomáhajú. Tri najčastejšie spôsoby a produkty slúžiace na sporenie, ktoré dnešné banky ponúkajú, sú termínované vklady, sporiace účty a vkladné knižky. Termínované vklady sú výhodné vtedy, ak sa jedná o vyšší obnos peňazí na dlhšiu dobu. Úrok na termínovaných vkladoch je vyšší ako sú úroky na sporiacich účtoch a vkladných knižkách. Úroky sa pohybujú od výšky a dĺžky vkladu v rozmedzí od mesačného vkladu 0,2% až po dlhší vklad s 2% úrokom (travailler avec tous les types de vis).

Za výhodu terminovaného vkladu možno považovať to, že počas doby, počas ktorej sporíte, stále viete aký úrok budete mať. Ďalšou výhodu terminovaných vkladoch je, že v banke nemusíte mať založený účet. Zvyčajne sa na terminovaných vkladoch sporí jednorazovo. Za nesmiernu nevýhodu možno považovať vysoký poplatok za výber pred koncom vkladu. Pozor si treba dať aj na minimálnu výšku vkladu, ktorú od nás banka môže požadovať. Často je to tak, že banka má síce lákavé úroky, ale požaduje vysoký vklad. Na konci netreba zabudnúť na ten fakt, že štát Vám časť úrokov zoberie.

Ďalším bankovým sporiacim produktom je sporiaci účet, tento produkt možno považovať za flexibilnejší naproti terminovanému vkladu. Jeho výhodu je, že si väčšina bánk za výber z toho účtu neúčtuje poplatok, existuje tu ale tzv. výpovedná lehota pri niektorých bankách až 7 dňová. Ale ak by ste aj v tomto prípade chceli peniaze ihneď, tak tiež je to spoplatnené. Nevýhodou sporiaceho účtu je ale zvyčajne jeho nízky úrok pod 1% ročne. Jeho výhodou je však okrem možného výberu bez poplatku aj sporenie na nepravidelnej báze. V jednoduchosti povedané sporíte a vkladáte finančné prostriedky vtedy, keď máte tu možnosť. Posledným produktom o ktorom si dnes stručne napíšeme je vkladná knižka. Vkladná knižka umožňuje pravidelné aj nepravidelné sporenie. Na rozdiel od terminovaného vkladu sú úroky pri vkladných knižkách pripisované raz za rok a nie mesačne. Za vedenie a založenie vkladnej knižky sa neplatí. Jej nevýhodou je, že má svoju skutočnú fyzickú podobu a teda ak s ňou chcete pracovať musíte ju mať vždy v banke pri sebe. Existuje niekoľko typov vkladných knižiek, ktoré sa líšia najmä v miere úročenia (mini perceuse).

Vkladná knižka bez viazanosti Vám umožňuje si kedykoľvek bez poplatku vybrať finančné prostriedky. Pri takomto type vkladnej knižky sú však úroky malé, pohybujú sa od 0,1% do niekoľko desatín. Existuje aj vkladná knižka s výpovednou lehotou, ale aj tu sa pohybujú úroky zvyčajne menej ako 1%. Vaše peniaze na vkladnej knižke chráni zákon o ochrane vkladov. Na výber máte aj devízovú vkladnú knižku, ktorú vám banky ponúkajú alebo špeciálne produkty, určené pre deti alebo seniorov. Najväčšou výhodou vkladných knižiek je, že si ju založíte bez poplatkov a rovnako aj za jej vedenie tiež neplatíte. V skutočnosti žiadna z možností nie je 100% a každý hore spomenutý bankový produkt ma svoje výhody aj nevýhody. Je teda len na Vás, ktorý produkt je vhodný práve pre Vás.