Vitajte na stránkach Vašej televízie - slovo na úvod

Prečo nevysleia Vaša TV na Kýčerke a Žarci

Mesto Čadca a spoločnosť DECORA s.r.o. prevádzkujúca televízne vysielanie mestskej televízie VAŠA TV mala uzatvorenú zmluvu s Okresným stavebným a bytovým družstvom Čadca (OSBD) o šírení signálu v káblových rozvodoch v bytových domoch Žarec a Kyčerka.  Platnosť uvedenej zmluvy bola k 31. októbru 2010 ukončená.

Mesto Čadca s cieľom pokračovať vo vysielaní signálu mestskej televízie VAŠA TV písomne oslovilo a odovzdalo v septembri spoločnosti OSBD návrh zmluvy o šírení signálu VAŠA TV v káblových rozvodoch na sídlisku Kyčerka a Žarec. Predstavenstvo OSBD uvedenú zmluvu schválilo 25. októbra 2010.

Aj napriek tejto skutočnosti však zmluva ku dnešnému dňu nebola zo strany OSBD mestu predložená. Z uvedeného dôvodu bolo vysielanie mestskej televízie VAŠA TV od 01. novembra 2010 prerušené. Veríme, že v najbližších dňoch dôjde k podpísaniu zmluvy zo strany OSBD a vysielanie mestskej televízie VAŠA TV bude na sídlisku Kyčerka a Žarec obnovené.

Vaša TV vysiela od apríla 2009 podľa licencie T/229 udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu. Od začiatku svojej činnosti sa Vaša TV stala významným prvkom na lokálnom mediálnom trhu a v súčasnosti je pre občanov regiónu takpovediac už neodmysliteľnou súčasťou domácnosti. Vaša TV vysiela aj terestriálne prostredníctvom digitálneho MVDS systému, čím sa televízny signál dostáva nie len do káblových rozvodov, ale i do všetkých domácností, ktoré káblovou prípojkou nedisponujú. V septembri 2009 prišlo k zásadným zmenám v najmä programovej, dramaturgickej a marketingovej oblasti. 1.9. 2009 Vaša TV odštartovala redizajnom svoje vysielanie obohatené o nové relácie a nové vysielacie časy. Televízia významnou mierou prispieva k vyššej informovanosti obyvateľov, k rozvoju mesta Čadca a regiónu Kysúc.

V súčasnosti je už nepochybne najvýznamnejším elektronickým regionálnym médiom, ktoré predstavuje nielen každodenný zdroj informácií pre občanov, ale aj efektívny reklamný priestor pre podnikateľov.